Az tehlikeli işler iş güvenliği yasası ertlendi

Ayrıca 10 ve altında işçi çalıştıran işyerlerini ilgilendiren bu düzenlemenin kapsamı da genişletilerek 50 ve altında işçi çalıştıran işyerleri de dahil edildi. Böylece az tehlikeli gruba giren 50 ve altında işçi çalıştıran işyerlerinde de işveren, kendi eğittiği iş sağlığı ve güvenliği uzmanı aracılığıyla hizmet alabilecek, ayrıca dışarıdan hizmet almasına gerek kalmayacak.

İşyeri Hekimliği ise, düzenleme ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan mikro işletmeler için de uygulamanın kapsamı genişletilerek aile hekimleri ve kamu sağlık hizmet sunucularından hizmet alınabilmesi, ayrıca işyeri hekimi atamasına gerek kalmayacağı için işverenler aylık iş güvenliği ve iş sağlığı ödemesine gerek kalmamıştır.

Daha önce iş güvenliği ve kuralları ilgili duyarlılığından dolayı

Kazasız Kul Olmaz adlı projenin yazarı yönetmeni Zahrettin Çelik’ten ödül alan Acar Osgb başkanı Sn Selçuk Gümüş Şu ifadelerde bulundu. “Sonuç olarak 50’ den az tehlikeli işler ile ilgili erteleme ile beraber, hekim ve uzman ataması zorunluluğu tamamen kalktı.Risk değerlendirme, İş Güvenliği Eğitimleri, Sağlık tetkikleri ve ortam ölçümleri gibi diğer hizmetlerin hala geçerlidir. “ dedi. 

– 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun;
a) 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan 10’dan az” ibaresi 50’den az” şeklinde,

b) 15’inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan 10’dan az ibaresi 50’den az” şeklinde,

c) 30’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (6) numaralı alt bendinde yer alan 10’dan az ibaresi 50’den az”şeklinde, değiştirilmiştir.

Gerekçe:

Madde ile

a) 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işverenler veya işveren vekilleri tarafından yürütebilmesi,

b) Yürürlükteki Kanuna göre, 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri, çalışanları için sağlık raporlarını aile hekimleri ve kamu sağlık hizmet sunucularından alabilmektedir. Düzenle me ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan mikro işletmeler için de uygulamanın kapsamı genişletilerek aile hekimleri ve kamu sağlık hizmet sunucularından hizmet alınabilmesi,

c) Ayrıca, 10’dan az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta ye r alan iş yerleri için yönetmelik çıkarma yetkisi, yapılan diğer değişikliklere uyum sağlanması bakımından 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerini de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 74 – 6331 sayılı Kanun’un 38’inci maddesinin birinci fırkasının (a) bendinin (l) numaralı alt bendinde yer alan 1/7/2017” ibaresi 1/7/2020” şeklinde değiştirilmiştir.”

Gerekçe:

Madde ile

4857 sayılı İş Kanunu’nun mülga 81’inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için 6331 sayılı Kanun’un 6’ncı ve 7’nci maddelerinin 1/7/2020 tarihinde yürürlüğe girmesi amaçlanmaktadır.

Türkiye gazetesi

Posted Under
Genel

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir